Każdy człowiek jest skazany na reklamę, którą spotykamy wszędzie każdego dnia.15 Zjawisko reklamy jest potężną siłą oddziałującą na człowieka, kształtuje jego styl życia, system wartości, a nawet spojrzenie na świat. Przez całe życie człowiek dąży do szczęścia, dokonuje wyborów, kształtuje swoją osobowość, a reklama cały czas uczestniczy w tym procesie. Niekiedy człowiek nie jest świadomy tego, jak wpływa reklama na jego postępowanie. Reklama oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu. Do każdego człowieka przekaz reklamowy trafia w inny sposób. Niektóre osoby są bardzo podatne na reklamę, podejmują ważne decyzje pod jej wpływem. Jednym z wielu przykładów mogą być banki, które licznie się reklamują. Oferują tanie pożyczki od ręki, a społeczeństwo bez zastanowienia z tego korzysta. Człowiek pod wpływem impulsu robi coś, czego później żałuje. Innym przykładem są liczne promocje np. w supermarketach, które skłaniają do zakupów, niekiedy okazuje się, że ludzie pod wpływem reklamy kupują rzeczy zbyteczne. Jak widzimy reklama wpływa na nasze decyzje i wybory.